Zasady rekrutacji 2017

Rekrutacja do Liceum Filmowego przy Warszawskiej Szkole Filmowej odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej kandydata oraz rodzica kandydata z dyrektorem Liceum, nauczycielem wychowawcą i wykładowcą edukacji filmowej. W pierwszej kolejności należy złożyć w sekretariacie szkoły kompletne podanie o przyjęcie do Liceum Filmowego z Oddziałami Dwujęzycznymi wypełnione na komputerze wraz ze wszystkimi załącznikami, podpisane przez kandydata oraz jego opiekuna oraz zdjęcie legitymacyjne. Na podstawie kompletnego podania sekretariat skontaktuje się z opiekunem kandydata w celu ustalenia terminu rozmowy rekrutacyjnej.

DOKUMENTY:

1. Podanie do Liceum Filmowego

2. Załącznik nr 1 do podania - informacje o kandydacie

3. Załącznik nr 2 do podania - informacje o edukacji językowej kandydata

4. Załącznik nr 3 do podania - lista dodatkowych dokumentów dostarczanych przez kandydata


Na rozmowę kwalifikacyjną należy przynieść następujące dokumenty:

- Kopię świadectwa z klasy II gimnazjum

- Wykaz ocen za I semestr klasy III gimnazjum (dla rozmów rekrutacyjnych odbywających się po 10 lutego)

- Ewentualnie prace plastyczne, fotograficzne lub filmowe stanowiące załącznik nr 3 do podania o przyjęcie do szkoły.

Podczas rozmowy kandydat będzie miał możliwość zaprezentowania siebie, swoich zainteresowań i planów na przyszłość, a także opowiedzieć o swojej motywacji przy wyborze szkoły. Rozmowy rekrutacyjne będą prowadzone zgodnie z Kalendarzem Rekrutacji Zespołu Szkół Filmowych. W części pisemnej będziemy prosić o wypełnienie Placement Testu z języka angielskiego oraz ankiety dla rodziców. Rozmowa będzie trwała około 20 – 30 minut.

Rozmowy będą odbywać się w środy i piątki, (wyjątkowo w soboty) - w godzinach ustalonych z sekretariatem szkół.

Początek rozmów 23 stycznia 2017 roku.

 

Informujemy, że dysponujemy ograniczoną ilością miejsc. W klasach dwujzycznych pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej nie jest równoznaczny z przyjęciem. O przyjęciu do klas dwujęzycznych decyduje wynik testu poziomującego i rozmowy z nauczycielem języka angielskiego. O wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat i Jego Rodzice są informowani drogą mailową lub telefoniczną w terminie 7 dni od daty spotkania. Od tego momentu mają Państwo dwa tygodnie na podjęcie decyzji. Następnie podpisywana jest umowa o wykonanie usługi oświatowej oraz opłacane jest wpisowe. Od decyzji komisji można odwołać się do dyrektora szkoły drogą pisemną w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania informacji.

Życzymy powodzenia!!!

 


 

Opłaty w roku szkolnym 2017/2018


- wpisowe – 1500 zł płatne jednorazowo w ciągu 7 dni od podpisania umowy o wykonanie usługi oświatowej (uwzględnia opłatę egzaminacyjną)
- czesne – 13000 zł rocznie, płatne w 10 równych ratach po 1300 zł

Feedback