Alexander Marev - uczeń Liceum Filmowego i Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Jana Elsnera - zajął 1. miejsce w kategorii "Śpiew Solowy" podczas Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego Centrum Edukacji Artystycznej. Wydarzenie jest zorganizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Finał odbył się w dniach 7-9 kwietnia 2017 roku w Olsztynie. Jest to najtrudniejszy konkurs ogólnopolski dla szkół muzycznych II stopnia w Polsce. Podzielony był na 3 etapy. W pierwszym etapie należało wykonać: arię barokową, pieśń polską i utwór dowolny. W drugim: arię Mozarta, pieśń obcą od romantyzmu do współczesności oraz utwór dowolny. W trzecim etapie: dwie arie operowe, bądź dwie arie oratoryjne. W komisji zasiadali wykładowcy polskich uczelni muzycznych: prof. zw. dr. hab. Jerzy Knetig, prof. zw. dr. hab. Dariusz Paradowski, prof. zw. dr. hab. Wojciech Maciejowski, prof. dr. hab. Urszula Kryger oraz prof. dr. hab. Henryka Januszewska. 

Uroczyste wręczenie nagród i koncert laureatów odbędzie się 26 maja 2017 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia w studiu im. Witolda Lutosławskiego s1. Gratulujemy!

 

Feedback