Piotr Łukomski

Dyrektor

Edyta Łukawska-Mazur

Zastępca Dyrektora

Andrzej Wolf

Operator, zajęcia warsztatowe z kamerą

Dorota Bąk

Koordynatorka Edukacji Filmowej, Nauczycielka języka polskiego oraz wiedzy o kulturze, Wychowawczyni

Katarzyna Świątek

Pedagog, Koordynatorka egzaminów maturalnych

Marek Brodzki

Nauczyciel wprowadzenia do filmu

Joanna Knap

Nauczycielka jęz. angielskiego

Maciej Szcześnik

Projektant gier wideo

Paweł Gnaciuk

Nauczyciel jęz. angielskiego

Zuzanna Guranowska

Nauczycielka języka angielskiego, Koordynatorka projektu Erasmus +

Sławomir Małota

Nauczyciel języka polskiego, Wychowawca

Agata Łukomska

Nauczycielka filozofii

Agata Wdowik

Nauczycielka jęz. polskiego

Filip Faliszewski

Psycholog szkolny, trener judo

Carlos Panadero Palacios

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Łukasz Sip

Nauczyciel Szermierki

Magdalena Kuklińska

Nauczycielka języka francuskiego

Paweł Karamuz

Nauczyciel geografii

Alicja Wójcicka

Nauczycielka wychowania fizycznego

Anna Pejas

Terapeuta, profilaktyk, pedagog.

Bartłomiej Nowosielski

Nauczyciel aktorstwa

Beata Vetter

Nauczycielka jęz. angielskiego

Daniel Misiewicz

Nauczyciel aktorstwa

Eduardo Touzón Garcia

Nauczyciel języka hiszpańskiego, Wychowawca

Kay Czepli George

Dwujęzyczny nauczyciel historii sztuki i lektor języka angielskiego

Krystyna Bielecka

Nauczycielka filozofii oraz etyki

Łukasz Kusiak

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Małgorzata Stasiak

Filmoznawca

Marta Mielcarek

Nauczycielka fotografii

Michał Mróz

Nauczyciel animacji

Renata Kos

Nauczycielka biologii i przyrody

Steven Nobili

Nauczyciel jęz. angielskiego

Tomasz Piotrowicz

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i retoryki

Feedback