Opłaty w roku szkolnym 2015/2016

 

Czesne dla Liceum Filmowego:

- wpisowe 1200 zł

- klasy pierwsze i drugie: 1250,00 zł płatne w 10 ratach od września do czerwca; 

- przy wpłacie jednorazowej 12000,00 zł;

- klasy trzecie: 1100,00 zł płatne w 10 ratach od września do czerwca.

 

Czesne jest wpłacane na indywidualne rachunki bankowe do 10-tego dnia miesiąca.

 

 

Uprzejmie informujemy, że w trosce o Państwa wygodę w roku szkolnym 2015/2016 wprowadziliśmy indywidualne rachunki bankowe, na które należy wpłacać zobowiązania wobec zawartych umów o kształcenie. (Dotyczy nowych umów, zawartych we wrześniu 2015 r. oraz umów kontynuowanych dla uczniów klas II i III).

Informujemy także, że co do zasady wpisowe nie podlega zwrotowi. 

 

Feedback