Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

 

 

O programie Erasmus+

 

Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Podstawowe dane liczbowe:

 

 

Liceum Filmowe w programie Erasmus+

 

Jednym z głównym priorytetów Liceum Filmowego jest otwarcie się na europejską kulturę i edukację filmową. Ze względu na to, że nasza szkoła jest jedynym w Polsce Liceum Filmowym, mamy potrzebę nawiązywania współpracy, wymiany doświadczeń oraz realizowania współnych projektów z podobnymi instytucjami w Europie. Odczuwamy potrzebę uwrażliwienia Uczniów na europejską różnorodność kulturową, a takżę poszerzenia ich wiedzy w zakresie europejskiej edukacji filmowej. Zamierzamy czerpać z dobrych praktyk europejskich szkół i wykorzystać doświadcznie tamtejszych Nauczycieli. Głównym celem naszego projektu jest podniesienie jakości nauczania i pracy naszej placówki. Ze względu na nauczane w szkole języki, nasz projekt rozpoczęliśmy od Anglii, przez Hiszpanię, aż do Francji. Różnolegle z mobilnością kadry w tych krajach prowadzimy działania w Liceum Filmowym w Warszawie.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:

Akcja 1. Mobilność edukacyjna;
Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;
Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;
program Jean Monnet;
Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem.

 

 

Projekt "Z kamerą po Europie"

 

Projekt edukacyjny "Z kamerą po Europie" uwzględnia różne społeczeństwa i miejsce jednostki w tych społeczeństwach. Chcemy, aby połączył we współnym działaniu kadrę, dyrekcję i uczniów z rodzicami. Projekt zakłada otwarcie się na współczesne problemy wybranych krajów podejmowane w kinematografii. Założenia są ściśle połączone z misją placówki. Ze względu na nauczane języki, skoncentrujemy się na Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Trzy grupy Uczniów wraz z nauczycielami przygotują specjalne projekcje w Kinie Elektronik. Oprócz seansów, zaprezentowane zostaną charakterystyczne dla danego kraju zwyczaje, kluczowe teksty kultury, wybrane potrawy itd. W spotkaniach będą uczestniczyć osoby konkretnego pochodzenia, które wezmą udział w dyskusji, czy problemy omawianego kraju - prezentowane w konkretnym filmie - pokrywają się z rzeczywistą sytuacją w danych kręgu kulturowym. Przygotowanie seansu i pozostałych atrakcji będzie wymagało od Uczniów aktywnej pracy w języku obcym. Oprócz korzyści lingwistycznych, zamierzamy zainteresować bogactem kulturowym Europy, uatrakcyjnić ofertę nauczania, a także pobudzić pasję do zgłębiania wiedzy i kształtować postawę tolerancji.

Łącznie planujemy 12 mobilności. Sesje szkoleniowe realizowane są w blokach tematycznych: słownictwo i gramatyka, rozwój kompetencji językowych, konwersacje i praca w grupach oraz zajęcia indywidualne.

Skrócony porządek chronologiczny całości działań:

V-VI 2016 - Spotkanie zespołu projektowego. Zapoznanie z dokumentacją i celami projektu.

Wakacje 2016 - Mobilności "Drama in Language Education", "Bringing British Culture to Life", "Educational Technology Today" etc.

Jesień 2016 - Dzielenie się doświadczeniem po mobilnościach i przygotowania do projektu "Z kamerą po Europie - Anglia"

IX-X 2016 - Mobilność "Business English"

XI-XII 2016 - Wdrażanie poznanych metod nauczania podczas imprez szkolnych pn. "Film-Mówka"

Zima 2017 - Drugi etap projektu "Z kamerą po Europie - Hiszpania" oraz pokaz filmowy w ramach semestralnych projekcji

IV 2017 - Dni otwarte Liceum Filmowego oraz upowszechnianie rezultatów projektu

V 2017 - Mobilność "Curso intensivo de espanol"

Wakacje 2017 - Mobilność "Cours de francais"

IX 2017 - Trzeci etap projektu "Z kamerą po Europie - Francja", analiza raportów i testy językowe

X 2017 - Upowszechnienie efektów i rezultatów projektu, konferencja prasowa, wystawa w Kinie Elektronik

XI 2017 - Finałowa ewaluacja

 

Cele projektu 

 

Zasadniczym celem udziału w projekcie jest znalezienie i współpraca z europejskimi placówkami nastawionymi na edukację filmową. Efektem będą wspólne projekty, w ramach których powstaną filmy, fotografie i spektakle. Wydarzenia towarzyszące tym działaniom będą otwarte dla mieszkańców Żoliborza i Warszawy. Rezultaty projektu będą prezentowane podczas organizowanych przez Liceum Filmowe festiwali, pikników i warsztatów. Po skończonym projekcie Uczestnicy stworzą krótki film, w którym zaprezentują korzyści płynące z udziału w projekcie. Materiał zostanie opublikowany w kanałach informacyjnych Liceum Filmowego i zaprzyjaźnionych organizacji.

 

Zobacz relacje z poszczególnych etapów projektu 

 

1. Kierunek Cambridge – Erasmus +

 

W ramach programu Erasmus+ Nauczyciele Liceum Filmowego spędzili część lata w Wielkiej Brytanii, w Cambridge. - Uczymy naszą młodzież najlepiej jak potrafimy, ale chętnie też sami się rozwijamy, otwieramy na świat i nowe doświadczenia – mówiła po powrocie Joanna Knap, nauczycielka angielskiego. Pedagodzy gościli w Homerton College, gdzie w ramach rozmaitych kursów, szkoleń, warsztatów i seminariów nabywali wiedzę z różnych dziedzin. Nauczyciele języka angielskiego poznawali brytyjską kulturę i sztukę, oraz metodologię nauczania. Nauczyciele innych przedmiotów szlifowali język angielski, uczestnicząc również w pozostałych zajęciach. - Mieliśmy okazję znaleźć się w międzynarodowym towarzystwie, podzielić się doświadczeniami z nauczycielami z innych krajów, prowadzić ciekawe dyskusje i dzięki temu otworzyć się na współpracę z placówkami zagranicznymi o podobnym profilu. Naszą ambicją jest stworzenie wspólnych projektów oraz przekazanie nabytej wiedzy naszym kolegom po fachu, a przede wszystkim uczniom. - To nie koniec naszych zagranicznych wojaży w ramach Erasmus+! Czekają na nas teraz Londyn, Hiszpania i Francja – zapowiada Zuzanna Guranowska, koordynatorka projektu, nauczycielka języka angielskiego.

 

 
             
 
             
 

W Cambridge uczyli się: Eduardo Touzon Garcia – Wychowawca i Nauczyciel języka hiszpańskiego, Dorota Bąk – Nauczycielka języka polskiego i przedmiotu Edukacja Filmowa, Sławomir Małota – Wychowawca i Nauczyciel języka polskiego, Joanna Knap – Wychowawczyni i Nauczycielka języka angielskiego, Zuzanna Guranowska - koordynatorka projektu Erasmus +, Nauczycielka języka angielskiego.

 

2. Projekt Erasmus+ - 16.10-29.10.2016 Londyn

 

Druga część projektu „Z kamerą po Europie” była realizowana w Londynie. Piotr Łukomski, Dyrektor Liceum Filmowego uczestniczył w kursie językowym w szkole Bell London. Zajęcia były prowadzone w „grupie międzynarodowej”; uczestnicy reprezentowali: Francję, Włochy, Japonię, Koreę Południową, Rosję i Chile. W czasie kursu odbywała się nauka w grupach: General English, one to one oraz Business English. - Popołudniami odwiedzaliśmy miejsca ważne dla kultury brytyjskiej: National Gallery, British Museum, Photographers Gallery, Saint Martin-in-the-fields, National Portrait Gallery oraz Uniwersytet w Cambridge. Były okazje do wielu spotkań, wymiany doświadczeń, opowieści o krajach uczestników. Był też czas na akcenty filmowe: galerie zdjęć i odwiedziny w London Film School - relacjonuje Dyrektor Łukomski. Kolejne spotkanie już w grudniu. Tym razem wspólnie odwiedziny jedną z dużych wytwórni filmowych pod Londynem, o czym oczywiście będziemy informawać.

 

3. Projekt Erasmus+ - 26.11.2016 Warszawa

 

Projekt Erasmus+ wszedł w kolejny etap. Tym razem Nauczyciele Zespołu Szkół Filmowych wzięli udział w warsztatach na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. 26 listopada 2016 roku w Liceum Filmowym przy Warszawskiej Szkole Filmowej odbyło się spotkanie, podczas którego Nauczyciele podzielili się zdobytą wiedzą oraz nabytym doświadczeniem.

Wszyscy Uczestnicy zajęć wspominali wyjazd do Homerton College w Cambridge. Kursy organizowane były przez Bell International. - Koordynatorka projektu Erasmus+ Zuzanna Guranowska nie kryła dumy ze swoich koleżanek i kolegów. Wraz z Edurado Touzonem przekazali uczestnikom warsztatów tajniki metodyczne nauczania języka obcego, jakie poznali przy okazji zajęć pn. „Creativity in the clasroom” – relacjonuje Nauczyciel Liceum Filmowego Sławomir Małota. - Wszyscy Uczestnicy projektu zgodnie stwierdzili, że poznane techniki mogą skutecznie zapobiegać nudzie na zajęciach, nie tylko językowych – dodał. Dorota Bąk i Sławomir Małota potwierdzili natomiast, że dzięki wyjątkowości projektu Erasmus+ udało im się przełamać lęk w mówieniu w języku obcym, ponieważ osobiście poznali wiele osób, które bez wstydu popełniają spore błędy gramatyczne. Warsztaty były też dobrą okazją do poznania kultury brytyjskiej. Nauczycielka Joanna Knap – uczestniczka kursu „Bringing British Culture to Life” – udowodniła, że wiele symboli i dzieł sztuki można mylnie potraktować jako twór brytyjski. Program zajęć w ramach projektu Erasmus+ pozwolił także na poszerzenie biznesowych kompetencji władz Liceum Filmowego. Dyrektor Piotr Łukomski podzielił się technikami nabytymi podczas kursu języka angielskiego „Business English” w Bell London.

Spotkanie warsztatowe podsumował film z pobytu w Cambridge. Produkcja zrealizowana przez Nauczyciela Eduardo Touzona pokazała bardzo emocjonalne ujęcia z pobytu w Anglii. Materiał filmowy w bardzo humorystyczny sposób przywołał dobre wspomnienia z uczestnictwa w projekcie Erasmus+.

4. Projekt Erasmus+ - "Film-Mówka"

 

Liceum Filmowe przy Warszawskiej Szkole Filmowej bierze udział w projekcie edukacyjnym Erasmus +. Oprócz zagranicznych wyjazdów szkoleniowych dla kadry, obywają się tu cykliczne spotkania w ramach dyskusyjnego klubu filmowego „Film-Mówka”. Gościem listopadowego wydarzenia był Jon Green. Widzowie Kina Elektronik zobaczyli film „Jak zostać królem”. Anglik od 17 lat mieszkający w Polsce zdecydował się na ten tytuł ze względu na temat przewodni obrazu, czyli walkę z własnymi słabościami i pokonywanie lęku. Jon Green potwierdził, że perypetie rodziny królewskiej zawsze są ważne dla Brytyjczyków. Tymczasem film pokazuje, że dawniej rodzina królewska była ograniczona etykietą i konwenansem, a dziś jest inaczej, bo członkowie rodziny funkcjonują jak celebryci. Oprócz tematyki filmowej, wiodącym tematem spotkania były różnice kulturowe pomiędzy Polakami i Brytyjczykami. Jon przyznał, że w Polsce najbardziej tęskni za jedzeniem tradycyjnych fish & chips, a także za angielskim deszczem. Gość „Film-Mówki” nie krył, że minusem Anglii jest przeludnienie. Nie ma jednak wątpliwości, że Polacy w Anglii są odbierani jako osoby zdeterminowane, ciężko pracujące i lubiące angielski humor. Pomysł na brytyjskie wakacje? - Najlepiej odwiedzić Londyn, Brighton i Glasgow – wymienił jednym tchem Jon Green. Spotkanie prowadziły: Małgorzata Stasiak i Natasza Parzymies (uczennica klasy 3b).

FOTO: Max Amanowicz 

 

5. Projekt Erasmus+ - "Film-Mówka"

 

Liceum Filmowe przy Warszawskiej Szkole Filmowej zorganizowało spotkanie w ramach cyklu "Film-Mówka". Inspirujące zajęcia, prowadzone w całości w językach obcych, mają charakter spotkania z twórczymi osobami. Autorski program edukacyjny został opracowany w ramach Projektu Erasmus+. Gośćmi kolejnego wydarzenia byli: nauczyciel języka hiszpańskiego Carlos Pandero Palacios oraz wychowawca Eduardo Touzon Garcia. Uczestnicy spotkania przyznali, że w ich opinii, Polacy sprawiają wrażenie osób zamkniętych, ale potrafią zbudować bardziej zaangażowane relacje z obcymi niż Hiszpanie. Co łączy oba narody? Chęć do zabawy i uczestniczenia w wydarzeniach rozrywkowych. Goście Liceum Filmowego opowiadali o tęsknocie za rodziną i przyjaciółmi, a także za słoneczną pogodą. Zapewniali jednak, że podoba im się polska kuchnia oraz duża liczba wydarzeń artystycznych, które odbywają się w Warszawie. Obaj panowie doceniają także piękno i mądrość Polek. Co ich najbardziej bawi? Fakt, że wszyscy mieszkańcy naszego kraju uwielbiają jeść kebaby. Carlos i Eduardo uważają, że stereotypy na temat Hiszpanów i Polaków są dalekie od prawdy - w ich kraju jest wiele ciężko pracujących osób, a my - jesteśmy tolerancyjni i wcale nie mówimy w języku rosyjskim. Spotkanie było znakomitą okazją do poznania hiszpańskiej kultury. Takie wydarzenia są możliwe dzięki innowacyjnym programom realizowanym w Liceum Filmowym. Przypomnijmy, że nasze liceum ogólnokształące posiada klasy z oddziałami dwujęzycznymi.

Zdjęcia: Max Amanowicz

 

 

Feedback