W związku z ogłoszonym przez Sejm RP 2018 roku Rokiem Zbigniewa Herberta uczniowie Liceum Filmowego przy Warszawskiej Szkole Filmowej wzięli udział w specjalnych lekcjach omawiających poezję poety, które to zajęcia zostały zarejestrowane przez TVP Kultura ze wsparciem Fundacji im. Zbigniewa Herberta.

W rejestracji wzięli udział uczniowie oraz uczennice aż czterech klas naszego Liceum. Celem nagrywanego programu jest pokazanie, jak dzisiaj uczniowie rozumieją problemy i zagadnienia poruszane w wierszach przez Zbigniewa Herberta.  Młodzi odbiorcy poezji podjęli podczas tego spotkania dialog nie tylko z twórczością autora „Przesłania pana Cogito”, ale włączyli do dyskusji inne teksty kultury, jak np. „Hamleta” przy omówieniu „Trenu Fortynbrasa”.

 

Feedback